polityka prywatności

© Gabinet Psychologiczny

Cykl regularnych spotkań z psychoterapeutą, których celem jest wprowadzenie zmian w sposobie dotychczasowego funkcjonowania osoby poszukującej pomocy. Efektem psychoterapii jest poprawa jakości życia, poprawa w zakresie objawów (zmiany zachowania, polepszenia kontaktów z innymi ludźmi), poprawa polegająca na zredukowaniu poziomu lęku czy podwyższeniu samooceny.

Psychoterapia indywidualna pozwala na odkrycie nieświadomych powodów naszych zachowań, scenariusza, który uniemożliwia nam życie w satysfakcjonujący dla nas sposób. Pozwala przyjrzeć się temu scenariuszowi, własnym lękom i problemom, które niejednokrotnie możemy odczuwać jako bolesne objawy w ciele (migreny, bulimia, duszności, przyspieszony puls, bezsenność, nerwowość, zaburzenia seksualne).

Psychoterapia indywidualna