Metody pracy

Udzielam pomocy psychologicznej, pracując indywidualnie z osobami pełnoletnimi. W pracy psychoterapeutycznej odwołuję się do koncepcji terapii integralnej, która oprócz psychiki bierze pod uwagę także ciało oraz życie w „tu i teraz”. Pracuję w podejściu systemowym. Integruję również inne nurty: terapię ericksonowską, elementy poznawczo-behawioralne Racjonalnej Terapii Zachowania – (wg Maxie C. Maultsby’ego, Jr., – Rational Behavior Therapy; RBT). Czerpię też z metod uważności i współczucia (Mindfulness Based Compassionate Living oraz Mindfulness Compassion).

Korzystając z mojego doświadczenia i wiedzy, oferuję pomoc psychologiczną w obszarach:

  • trudności emocjonalnych (przeżywanie silnych lęków, reagowanie nadmierną złością/gniewem, wpędzanie się w poczucie winy),
  • kryzys życiowy, napięcie związane z trudną sytuacją życiową, stres, przygnębienie, depresja, ataki paniki, dolegliwości psychosomatyczne,
  • kryzys związku/zdrada/rozpad związku/sytuacja okołorozwodowa, wsparcie po rozstaniu lub po rozwodzie, pomoc w nowym spojrzeniu w przyszłość,
  • trudności komunikacyjne w relacjach z innymi, chęć lepszego funkcjonowania wśród ludzi, wyrażanie swoich potrzeb, stawianie granic,
  • przygotowanie i wsparcie emocjonalne przed dokonaniem coming out, korektą płci,
  • wsparcie psychiczne związane z przeszłością i/lub teraźniejszością, budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o szacunek do siebie i do innych,
  • leczenie niepłodności,
  • wsparcie po przedwczesnej stracie dziecka (poronienie).

Potrzebuje Pani/Pan pomocy?

Jeśli potrzebuje Pani/Pan wsparcia.
Jestem tutaj dla Państwa.

W pracy psychoterapeutycznej z Klientką/Klientem koncentruję się, by pomóc w rozwiązaniu obecnych problemów i pokonaniu trudności z jakimi Klientka/Klient zgłaszają się do gabinetu, ale też w wypracowaniu metod, by osoba mogła zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości. Intencją tej postawy jest wspieranie rozwoju osobistego w kierunku uzyskiwania lepszej jakości życia, satysfakcji i komfortu psychicznego.

Dzięki spotkaniom może Pani/Pan zyskać poszerzenie świadomości we wszystkich wymiarach funkcjonowania: przeżywaniu emocji, myśleniu, własnych odczuciach z ciała, relacjach z innymi ludźmi. Świadomość siebie pomogą Pani/Panu w wychodzeniu poza utrwalone schematy oraz dadzą możliwość korzystania w pełni z własnego potencjału, który każdy ma w sobie. Szczególnie zapraszam osoby, które doświadczają dylematów emocjonalnych, są zainteresowane poznawaniem siebie, poszerzaniem świadomości i rozwojem osobistym. Prowadzę też trening asertywności w formie indywidualnej wspomagający rozwój osoby, by ta mogła zaspokajać swoje potrzeby i potrzeby innych ludzi.

Uważam, że każdy z nas ma wystarczające w sobie zasoby do dobrego, spełnionego życia. Chętnie będę towarzyszyć Pani/Panu w podróży własnego poszukiwania, odkrywania i docelowo czerpania z tych odkryć. Zapraszam do spotkania każdego, kto czuje, że nadszedł właśnie ten moment…

Korzystam z doświadczeń zdobytych podczas szkoleń, treningów i warsztatów prowadzonych przez nauczycieli różnych nurtów terapeutycznych. Moimi mistrzami i źródłem inspiracji są: Irvin David Yalom, Milton Hyland Erickson oraz Jon Kabat-Zinn. Praca nad świadomym życiem to moja pasja, dlatego wciąż poszukuję wiedzy w tym obszarze, wykorzystując ją później w swojej codziennej pracy. Każdego dnia doświadczam wyjątkowej wartości z pielęgnowania uważności, akceptacji, ciekawości, otwartości, a także życzliwości i współczucia wobec siebie i innych.

Prywatnie jestem miłośniczką terapii lasem. Korzystając z bezcennego wpływu natury na zdrowie i dobrostan człowieka swoim Klientkom/Klientom w procesie zdrowienia proponuję kontakt z przyrodą, niezależnie od pory roku, pogody, wieku czy stanu zdrowia.

Konsultacja psychologiczna​

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze konsultacyjne spotkanie.