Polityka prywatności

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Administratorką danych osobowych jest Małgorzata Remlein.

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych, które są uzyskiwane poprzez kontaktowanie się ze mną przez adres e-mail w sprawie chęci odbycia konsultacji psychologicznej, wzięcia udziału w indywidualnym treningu asertywności, chęci skorzystania z poradnictwa psychologicznego.

Z Administratorką może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: gabinet@malgorzataremlein.pl, telefonicznie pod numerem: + 48 660 140 488 lub pisemnie na adres siedziby firmy Administratorki.

I. Informacje ogólne

Operatorem Serwisu malgorzataremlein.pl jest Małgorzata Remlein, ul. św. Leonarda 1A/7, Poznań, tel: +48 660 140 488, gabinet@malgorzataremlein.pl
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób:

a) Wprowadzone danych w formularzu.
b) Zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
c) Gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem home.pl.

II. Informacje w formularzach

Serwis www.malgorzataremlein.pl gromadzi informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

Serwis www.malgorzataremlein.pl może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej.

Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu www. malgorzataremlein.pl w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu.

Podane dane w formularzach mogą być przekazywane do podmiotów technicznych, realizujących niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK),  lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies

Pliki cookies, tzw. „ciasteczka” są danymi informatycznymi, w szczególności plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) Budowania statystyk, dzięki którym można uzyskać informacje, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
b) Budowania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c) Weryfikacji profilu użytkownika, dla lepszego dopasowania materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach funkcjonowania Serwisu kreowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które służą do przechowywania w urządzeniach końcowych Użytkowników do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera

Niektóre zachowania Użytkownika w trakcie przeglądania serwisu Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.

Zastrzegam jednak, że wyłączenie funkcjonowania obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może Pani/Panu utrudnić, a nawet uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i proszę postępować zgodnie z instrukcjami:

VI. Państwa Prawa

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;

b) zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Pani/Pana nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

c) zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Pani/Pana danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

  • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • do wywiązania się z prawnego obowiązku;
  • z uwagi na względy interesu publicznego;
  • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, o ile:

  • prawidłowość danych osobowych jest przez Panią/Pana kwestionowana;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwiają się ich usunięciu;
  • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosła Pani/wniósł Pan sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych mi Pani/Pana danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);

zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły może się Pani/Pan zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub siedziby mojego przedsiębiorstwa.

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Pani/Pana danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, proszę o kontakt z administratorem danych: (adres e-mail / ew. nr. telefonu).

Wykorzystanie Zdjęć z Darmowych Źródeł

1. Cel i zakres wykorzystania zdjęć

Zdjęcia pochodzące z darmowych źródeł, takie jak banki zdjęć online, są wykorzystywane przeze mnie w celu ulepszania mojej witryny internetowej, treści marketingowych, materiałów informacyjnych oraz innych działań związanych z moimi usługami. Wykorzystuję te zdjęcia w celu wzbogacenia moich treści i zapewnienia atrakcyjnej wizualizacji moich komunikatów.

2. Źródła zdjęć darmowych

Wybieramy zdjęcia tylko z wiarygodnych źródeł, które oferują je na warunkach bezpłatnego użycia, zgodnie z ich własnymi regulaminami i licencjami. Staram się przestrzegać wszelkich ograniczeń i zaleceń określonych przez te źródła.

3. Przetwarzanie zdjęć

Przetwarzam zdjęcia pochodzące z darmowych źródeł tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów określonych w punkcie 1. Przetwarzanie obejmuje, ale nie ogranicza się do, zmiany rozmiaru, kadrowania, dostosowywania kolorów i innych działań niezbędnych do dostosowania zdjęć do moich potrzeb.

4. Ochrona praw autorskich i źródeł

Zawsze staram się zachować integralność praw autorskich i źródeł zdjęć, które wykorzystuję. Oznaczam zdjęcia zgodnie z wymaganiami źródła i udostępniam odpowiednie odnośniki lub źródła informacji, jeśli jest to wymagane przez licencje lub regulacje.

Zakładka „Kontakt” – Obraz autorstwa wirestock na Freepik

Zakładka „Pomoc psychologiczna w leczeniu niepłodności” – Obraz autorstwa yanalya na Freepik

Zakładka „Indywidualny trening asertywności” – Obraz autorstwa Drazen Zigic na Freepik

5. Zgody i ochrona danych osobowych

Zdjęcia zawierające wizerunki osób lub inne dane osobowe wykorzystuję tylko wtedy, gdy posiadam odpowiednie zgody lub jest to zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Stosuję odpowiednie środki ochrony danych osobowych, aby zapewnić ich poufność i bezpieczeństwo.

6. Usuwanie zdjęć

Jeśli źródło zdjęcia zwraca się do mnie z prośbą o usunięcie zdjęcia, z którym związane są prawa autorskie lub inne obowiązujące przepisy, bezzwłocznie podejmuję odpowiednie kroki w celu usunięcia tego zdjęcia lub dostosowania go do wymagań źródła.

7. Kontakt ze mną

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące mojej polityki prywatności w zakresie wykorzystywania zdjęć pochodzących z darmowych źródeł, proszę o kontakt ze mną pod adresem gabinet@malgorzataremlein.pl.