Psychoterapia zaburzeń lękowych

Psychoterapia
zaburzeń lękowych

Lęki są stanami, charakteryzującymi się doznawaniem nasilonych obaw, napięć – niezależnych i nieproporcjonalnych do bodźców zewnętrznych. Osoby w stanach lęku przeżywają silne zagrożenie w związku z występowaniem myśli o charakterze irracjonalnym, katastroficznym, którym towarzyszy wzmożona aktywność układu wegetatywnego i doznań w ciele. W przypadku, kiedy objawy lęku utrudniają funkcjonowanie zaleca się konsultację u lekarza psychiatry i dodatkowe farmakologiczne leczenie zaburzenia lękowego.

Potrzebuje Pani/Pan pomocy?

Jeśli potrzebuje Pani/Pan wsparcia.
Jestem tutaj dla Państwa.

Możliwości, które oferuje psychoterapia w leczeniu lęków:

  • osoba zmienia i modyfikuje sposób reagowania na swoje myśli i uczucia, uczy się poszukiwania źródeł wsparcia w sobie, w swoich możliwościach radzenia sobie z lękiem, wdraża nowy, zdrowy sposób myślenia, zdobywa umiejętności zmniejszania napięcia w swoim ciele – osiągać stan relaksacji, odzyskuje poczucie bezpieczeństwa,
  • osoba nabywa umiejętność radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami,
  • Klientka/Klient pracuje na własnych zasobach i uczy się, jak wydobyć potencjał, który posiada w sobie, będąc uczestnikiem i współautorem swojej zmiany – uczy się wykorzystywać osobiste możliwości oraz brać odpowiedzialność za zaspokajanie swoich potrzeb i wartości, stawiać granice osobom, które je przekraczają,
  • wzmacnia umiejętności społecznego działania, radzenia sobie z lękiem przed krytyką, odrzuceniem, samotnością, bliskością, skrzywdzeniem,
  • Klientka/Klient podejmuje w zgodzie ze sobą zadania i bierze odpowiedzialność za swoje zdrowie i zaczyna z szacunkiem traktować siebie w życiu.

Rodzaje zaburzeń lękowych:

  • zaburzenia lękowe z napadami paniki lękowej, pojawiające się nagle, towarzyszy im uczucia przerażenia i objawy somatyczne: bóle w klatce piersiowej, palpitacje serca, spłycenie oddechu, zawroty głowy, dolegliwości w okolicy brzucha, uczucia nierealności i lęk przed śmiercią,
  • lęk uogólniony – przeżywanie nierealistycznych obaw, dotyczących różnych sytuacji życiowych,
  • fobie – lęk występujący w określonych sytuacjach (fobia wysokości, zamkniętych przestrzeni, fobie specyficzne, takie jak – obawa przed pająkami, fobia społeczna – lęki przed ekspozycją społeczną, prezentacją, przebywaniem wśród ludzi),
  • lęki egzystencjalne – lęki przed zagrożeniem chorobami, śmiercią swoją lub najbliższych.
Psychoterapia zaburzeń lękowych jest dostosowana indywidualnie do każdej osoby i rodzaju lęków, z którymi się zgłasza. W pomocy osobom zgłaszającym się z zaburzeniem lękowym integruję nurty psychoterapeutyczne odwołując się do metod i technik nastawionych na uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z objawami lęku.

Konsultacja psychologiczna​

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze konsultacyjne spotkanie.