Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

Metoda rozumiana jako zbiór technik leczących lub pomagających leczyć problemy natury psychologicznej. Cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw Klientki/Klienta, jak też na rozwój jego kompetencji emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli emocji i zachowań, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia relacji międzyludzkich, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania. Podczas psychoterapii Klientka/Klient, rozpoznaje motywy swojego zachowania i schematy funkcjonowania, co pomaga lepiej rozumieć siebie i przezwyciężyć swoje trudności.

Publikacje

Zapraszam do zapoznania się z publikacjami

Potrzebuje Pani/Pan pomocy?

Jeśli potrzebuje Pani/Pan wsparcia.
Jestem tutaj dla Państwa.

Konsultacja psychologiczna​

Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z mojej pomocy, zapraszam do umówienia się na pierwsze konsultacyjne spotkanie.