polityka prywatności

© Gabinet Psychologiczny

Lęki są stanami, charakteryzującymi się doznawaniem nasilonych obaw, napięć - niezależnych i nieproporcjonalnych do bodźców zewnętrznych. Osoby w stanach lęku przeżywają silne zagrożenie w związku z występowaniem myśli o charakterze irracjonalnym, katastroficznym, którym towarzyszy wzmożona aktywność układu wegetatywnego i doznań w ciele. W przypadku, kiedy objawy lęku utrudniają funkcjonowanie zaleca się konsultację u lekarza psychiatry i dodatkowe farmakologiczne leczenie zaburzenia lękowego.


Możliwości, które oferuje psychoterapia w leczeniu lęków:Rodzaje zaburzeń lękowych:Psychoterapia zaburzeń lękowych jest dostosowana indywidualnie do każdej osoby i rodzaju lęków, z którymi się zgłasza. W pomocy osobom zgłaszającym się do gabinetu z zaburzeniem lękowym integruję nurty psychoterapeutyczne, w których pracuję odwołując się do metod i technik nastawionych na uzyskanie pomocy w radzeniu sobie z objawami lęku. Psychoterapia jest formą terapeutyczno - wspierającego dialogu, podczas którego osoba otrzymuje wsparcie i wzmocnienie w relacji psychoterapeutycznej.

Psychoterapia zaburzeń lękowych