polityka prywatności

© Gabinet Psychologiczny

Konsultacja psychologiczna - zwykle sam proces psychoterapeutyczny poprzedzony jest 1-3 spotkaniami konsultacyjnymi. Czasem osoba zgłaszająca się do terapeuty nie wie dokładnie, czego potrzebuje, prócz ogólnego poczucia, że coś ją niepokoi, nie daje satysfakcji, martwi. Osoby, które chcą przyjrzeć się swojej sytuacji, poznać i zrozumieć przyczynę swoich problemów zapraszam na konsultację.

Spotkanie to służy również psychoterapeucie w postawieniu wstępnych hipotez, co do natury zgłaszanego problemu, w celu zaproponowania najlepszego rodzaju pomocy i kierunku dalszej pracy. Podczas pierwszych spotkań konsultacyjnych dążymy wspólnie do tego, by rozpoznać cele osoby poszukującej wsparcia, nazwać je, przyjrzeć się poszczególnym obszarom życia i zastanowić, skąd wypływają trudności. Wtedy też ustalany jest kontrakt terapeutyczny.

Konsultacja psychologiczna